Detailbegroting

Een detailbegroting is een nauwkeurige berekening van de bouwkosten, waarbij alle arbeidsnormen, materiaal- en materieelprijzen en onderaannemersprijzen worden gespecificeerd. 

Het is een vorm van bouwkostenadvies die wordt toegepast als het ontwerp helemaal is uitgewerkt, constructief en bouwbesluit technisch berekend en de technische omschrijving of het bestek gereed is. In bouw termen, de bestek fase en prijsvorming fase. 

Een detailbegroting kent eigenlijk twee uitvoeringen. Voor ontwikkelaar en ontwerper aan de opdrachtgeverzijde de directiebegroting en voor de bouwer aan de uitvoeringzijde de inschrijfbegroting.

Een detailbegroting uitgevoerd als directiebegroting wordt opgesteld ter controle en beoordeling van de prijsaanbieding van de bouwer. Een detailbegroting uitgevoerd als inschrijfbegroting wordt opgesteld als prijsaanbieding door de bouwer om in aanmerking te komen voor de bouwopdracht.

TKCB Bouwkostenadvies stelt haar detailbegroting op aan de hand van de STABU systematiek, waarbij de bouwkosten worden gerangschikt naar hoofdstukken, paragrafen en bouwdelen op basis van hun werksoort, gespecificeerd naar arbeid, materiaal, materieel en onderaanneming. Dit alles resulteert in een nauwkeurige en duidelijke weergave van de bouwkosten.

Wie

Een detailbegroting is bij uitstek geschikt voor ontwikkelaar, ontwerper en bouwer. Met name voor de bouwer die een opdracht wil binnenhalen middels een professionele en betrouwbare calculatie.

Wilt u een detailbegroting laten opstellen? Vraag dan nu een offerte aan of neem contact met mij op.