Elementenraming

Een elementenraming is een globale berekening van de bouwkosten. 

Het is een vorm van bouwkostenadvies die meestal wordt toegepast als het ontwerp al wat meer vorm en inhoud begint te krijgen en er eventueel al is nagedacht over enige esthetische aspecten. In bouw termen, de voorlopig ontwerp fase. 

Een elementenraming wordt opgesteld om naast inzage in de bouwkosten ook een sturingsmechanisme te hebben waarmee doelgericht bijgestuurd kan worden naar het beschikbare budget. Een elementenraming is eventueel ook te gebruiken als basis voor het vast stellen van een taakstellend budget in bouwteam situaties.

TKCB Bouwkostenadvies stelt haar elementenramingen op aan de hand van de NL/SfB classificatiemethode, waarbij de bouwkosten worden gerangschikt naar elementclusters, elementen en bouwdelen op basis van hun positie in het bouwwerk. Daarbij wordt er een lijst met uitgangspunten opgesteld zodat altijd duidelijk is waar de elementenraming op is gebaseerd. Dit resulteert in een globale en duidelijke weergave van de bouwkosten.

Wie

Een elementenraming is bij uitstek geschikt voor ontwikkelaar, ontwerper en particulier. Met name voor de particulier die behoefte heeft aan handvatten in overleg met ontwerper of bouwer.

Wilt u een elementenraming laten opstellen? Vraag dan nu een offerte aan of neem contact met mij op.